KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

Veri işleme teknolojilerindeki hızlı gelişim ve internetin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi karşısında, bir yandan kişisel verilerin korunmasının önemi artmakta diğer yandan veriden değer yaratan ekonomik sistemin faydalarının hukuki olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bir kuruluş; hassas verileri, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (Personally Identifiable Information-PII), ödeme kartı endüstrisini (Payment Card Industry-PCI) veya korunan sağlık bilgilerini (Protected Health Information-PHI) topladığında, bu verileri korumalı ve gerektiğinde güvenli olarak kullanımını sağlamalıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) göre işletmeler, uygunsuzluk için önemli mali cezalarla karşı karşıyadır.

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile önemli bir aşama kaydetmiştir. Kurumların kişisel verilerin korunumu yönelik teknik ve idari bazı süreçleri tamamlamış ve yapıyor olmalıdır. Firmamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde teknik danışmanlık ve çözümler sunarak firmaları bu konuda bilinçlendirmektedir.