ISO 27001 BGYS Kurulumu

ISO 27001 BGYS Kurulumu

BGYS (ISMS) nedir?

BGYS; Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.

Bilgi güvenliğinin 3 temel bileşeni mevcuttur.

 • Gizlilik (Confidentiality)
 • Bütünlük (Integrity)
 • Erişilebilirlik (Availability)

 

ISO 27001 BGYS Niçin Gereklidir?

 • Bilgi varlıklarının farkındalığı
 • Bilgi güvenliğinin dikkate alınması
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma
 • Etkili bir risk yönetimi uygulanması
 • İş sürekliliği

 

ISO 27001 BGYS Temel Kontrol Alanları Nelerdir?

 • Güvenlik Poltikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İletişim ve İşletme Yönetimi
 • Erişim Denetimi
 • Bilgi Sistemin Tedarik, Geliştirilmesi ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş sürekliliği yönetimi
 • Uyum

Sipertek Teknoloji olarak ISO 27001 BGYS kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz;

 • ISO 27001 GAP Analizi
 • ISO 27001 Farkındalık Analizi
 • ISO 27001 Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • ISO 27001 Dokümantasyonunun Oluşturulması
 • ISO 27001 Kapsamında Teknik Mevzuatların Oluşturulması
 • ISO 27001 İç tetkik Hizmetleri
 • Penatrasyon Testleri
 • Güvenlik Testleri
 • Güvenlik Açıklıklarının Giderilmesi

Danışmanlık hizmet detayları için ilgili broşürümüzü inceleyiniz. İndirmek için tıklayınız.