SPICE Standartları Güncellik Durumu

Yazılım Süreç İyileştirme, Yeterlilik ve Kurumsal Olgunluk Belirleme Belgelendirme Programı çerçevesinde kullanılan SPICE, ISO/IEC 15504 serisini ve/veya ISO/IEC 330XX serisini barındırmaktadır. Halk ağzıyla eski ve yeni SPICE olarak adlandırılabilecek bu standartlar ISO 15504 serilerinin geçişi henüz tamamlanmadığı için her ikis standartta hala kullanımdadır. Bu standartlara ait geçiş durumları ve güncellik durumu aşağıda gösterilmiştir. 


ISO/IEC 15504-1 Kavramlar ve Sözlük
15504-1: Part 1: Concepts and vocabulary

ISO-15504-1

ISO/IEC 15504-2 Tetkikin Gerçekleştirilmesi
15504-2: Part 2: Performing an assessment

ISO 15504-2

ISO/IEC 15504-3    Tetkik Gerçekleştirme Kılavuzu
15504-3: Part 3: Guidance on performing an assessment

ISO 15504-3

ISO/IEC 15504-4 Tetkik Sonuçlarını Kullanım Kılavuzu
15504-4: Part 4: Guidance on use for process improvement and process capability determination

ISO/IEC 15504-5 Örnek Süreç Değerlendirme Modeli
15504-5: Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model

ISO 15504-5

ISO/IEC 15504-6 Yaşam döngüsü süreci değerlendirme modeli için örnek
15504-6: Part 6: An exemplar system life cycle process assessment model

ISO/IEC 15504-7 Organizasyonel Olgunluk
15504-7: Part 7: Assessment of organizational maturity

ISO/IEC 15504-8 IT hizmet yönetimi için bir örnek süreç değerlendirme modeli
15504-8: Part 8: An exemplar process assessment model for IT service management

ISO/IEC 15504-9 Hedef Süreç Profilleri
15504-9: Part 9: Target process profiles

ISO 15504-9

ISO/IEC 15504-10 Güvenlik ile ilgili ilaveler
15504-10:Part 10: Safety extension