SOME EĞİTİMLERİ

Zafiyet Analizleri Eğitimi

 • Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi
 • Sızma Testleri Eğitimi
 • Saldırı Teknikleri Eğitimi

 

Kayıt Yönetimi Eğitimi

 • Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi
 • Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

 

Siber Olaylara Müdahale Eğitimi

 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi
 • Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi
 • Bilgisayar Adli Analizi -Derinlemesine Windows Eğitimi
 • Ağ Adli Analizi Eğitimi
 • Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi
 • DDoS Saldırıları ve Korunma Yolları Eğitimi
 • Bilişim Hukuku Eğitimi

 

SOME EĞİTİM İÇERİKLERİ

Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

 • Zafiyet, tehdit tanımları
 • Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
 • Windows işletim sistemi denetimi
 • Unix/Linux sistemlerinin denetimi
 • Bir ağın topolojisini çıkartma

 

Sızma Testleri Eğitimi

 • Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama
 • Keşif ve zafiyet tarama
 • Zafiyet istismar etme
 • Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri
 • İstismar sonrası yapılması gerekenler
 • Veri tabanı sızma testleri
 • Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları
 • Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri
 • Sosyal mühendislik
 • Web uygulamaları sızma testleri

 

Saldırı Teknikleri Eğitimi

 • Güvenlik testlerinde bilgi toplama
 • TCP/IP İletişiminde oturuma müdahale
 • Güvenlik duvarları
 • Saldırı tespit ve engelleme sistemleri
 • Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemleri ile içerik filtreleme sistemlerini atlatma
 • Host/ağ/port keşif ve tarama araçları
 • Zafiyet tarama ve bulma sistemleri
 • Exploit çeşitleri ve metasploit kullanımı
 • Kablosuz ağlar ve güvenlik
 • Web uyguluma güvenliği ve hacking yöntemleri
 • Vpn ve şifreleme teknolojileri
 • Son kullanıcıya yönelik saldırı çeşitleri ve yöntemleri
 • Güvenlik amaçlı kullanılan firefox eklentileri
 • Linux sistem yönetimi ve güvenliği
 • Tcp/ıp protokol ailesi zafiyet analizi
 • Paket analizi, sniffing

 

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi

 • Trafik analizi temelleri
 • Uygulama protokolleri ve trafik analizi
 • Açık kaynak kodlu saldırı tespit sistemi
 • Ağ trafiği analizi ve izleme
 • Uygulama protokolleri için saldırı tespit metotları
 • Kayıt yapılandırma ayarları
 • Kayıt analiz yöntemleri ve teknikleri
 • Kayıt yönetimi
 • Büyük boyutlu kayıtların işlenmesi
 • Kayıtları izleme
 • Olay müdahalesi için kayıtlar
 • Adli analiz kayıtları
 • Uyumluluk için kayıt
 • Kayıt toplamada en sık yapılan yanlışlar
 • Kayıt standartları

 

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

 • Merkezi kayıt yönetimi sistemleri
 • Olay ilişkilendirme sistemleri (sım)
 • Sım çözümlerine örnekler
 • Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
 • Açık kaynak kodlu merkezi güvenlik izleme yazılımı (ossım)
 • Ossım mimarisi ve entegre araçlar
 • Ossım kurulumu
 • Ossım konfigürasyonu
 • Ossım web konsolu
 • Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
 • Ossım ajanı ile bilgi toplama
 • Syslog ile bilgi toplama
 • Güvenlik olaylarının korelasyonu (saldırı ilişkilendirme)
 • Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
 • Olay analizi ve müdahale
 • Sistem bakımı ve güncelleme

 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi

 • Giriş (tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar)
 • SOME temel konuları
 • Siber olay müdahale süreci
 • SOME operasyonel elemanları(yazılım,donanım,politika ve prosedürler)
 • SOME proje planı

 

Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi

 • Bilgisayar olaylarına müdahale
 • Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
 • İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler (Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
 • Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler vb.) verilerin kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
 • Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya incelemesi yapılması
 • Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde saklanması

 

Bilgisayar Adli Analizi -Derinlemesine Windows Eğitimi

 • Sayısal adli analiz temelleri ve kanıt toplama
 • Uygulamalı: temel windows adli analizi bölüm 1 - dizi sorguları, veri madenciliği ve e-posta adli analizi
 • Uygulamalı: temel windows adli analizi bölüm 2 – kayıt defteri ve usb analizi
 • Uygulamalı: temel windows adli analizi bölüm 3 – kayıt dosyası analizi
 • Uygulamalı: temel windows adli analizi bölüm 4 – web tarayıcı analizi
 • Uygulamalı: sayısal adli analiz yarışması

 

Ağ Adli Analizi Eğitimi

 • Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi
 • Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların güvenilir olması
 • Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler
 • Mobil cihaz güvenliği
 • Uygulamalar

 

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi

 • Uygulamalı: Zararlı yazılım araçları ve yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı yazılım analizi temelleri
 • Uygulamalı: Diğer zararlı analiz yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı kod analizi
 • Uygulamalı: Zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri       

 

DDoS Saldırıları ve Korunma Yolları Eğitimi

 • DDoS saldırı çeşitleri
 • Temel TCP/IP bilgisi
 • TCP/IP ağlarda trafik analizi
 • FastFlux Networks kavramı
 • Türkiye Ve Dünyadan DDoS saldırı örnekleri
 • Yerel ve kablosuz ağlarda DoS saldırıları
 • TCP Flood DDoS saldırıları
 • Web sunuculara yönelik DoS/DDOS saldırıları
 • UDP Flood DDoS saldırıları
 • DNS Flood DoS/DDOS saldırıları
 • OpenBSD Packet Filter DDoS koruma özellikleri
 • DDoS saldırı analizi
 • DDoS ile mücadele

 

Bilişim Hukuku Eğitimi

 •  Adli sürecin yürütülmesi temel eğitimi
 •  Bilgisayar teknolojisi
 •  Sayısal veri teknolojisi
 •  İşletim sistemi ve yazılımlar
 •  İnternet teknolojisi
 •  İstemciler için ağ güvenliği
 •  Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
 •  Bilişim kültürü
 •  İnternet arama motorları
 •  İnteraktif bankacılık-ceza
 •  Bilişim suçları-kanun maddeleri
 •  Elektronik imza
 •  Bilişim suçları-örnek olaylar
 •  Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
 •  Bilirkişi raporları
 •  Alan adları hukuku
 •  Delil tespiti-hukuk
 •  Delil tespiti-ceza
 •  İnternet servis sağlayıcılar
 •  Spam-yığın e-posta-SMS
 •  İnternet sitelerinin filtrelenmesi
 •  E-tüketici
 •  Av.tr- e-baro
 •  Sanal kumar
 •  E-devlet uygulamaları
 •  Uluslararası mevzuat
 •  İnteraktif bankacılık-hukuk
 •  Yüksek mahkeme kararları
 •  UYAP
 •  Kişisel verilerin korunması
 •  Fikri haklar-ilgili hükümler
 •  Telekomünikasyon hukuku
 •  Çocuk pornografisi